Giỏ hàng

HTVG ĐƯỢC TRAO TẶNG BẰNG KHEN VỀ VIỆC XUẤT SẮC THI HÀNH CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Với niềm tin sức khỏe là tài sản quý giá nhất, chúng tôi HTVG luôn tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các chính sách BHXH, BHYT cho toàn bộ công nhân viên công ty. Điều này không chỉ đem lại sự an tâm về tương lai sức khỏe mà còn thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với mỗi cá nhân, gia đình trong đại gia đình HTVG

Những năm qua, với việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt được nhiều kết quả quan trọng. Số lượng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng dần qua từng năm. HTVG là một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Trong một năm qua với nhiều biến động, HTVG tự hào được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp xuất sắc của Hưng Yên. Với cam kết nghiêm túc chấp hành các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân viên, chúng tôi đã xây dựng một hình ảnh uy tín và độ tin cậy không chỉ trong mắt khách hàng mà còn trong cộng đồng.

 

Với niềm tin sức khỏe là tài sản quý giá nhất, chúng tôi HTVG luôn tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các chính sách BHXH, BHYT cho toàn bộ công nhân viên công ty. Điều này không chỉ đem lại sự an tâm về tương lai sức khỏe mà còn thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với mỗi cá nhân, gia đình trong đại gia đình HTVG

Đó cũng là nền tảng để người lao động yên tâm gắn bó với HTVG, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

 Hãy đặt niềm tin vào HTVG - sự lựa chọn hàng đầu cho sự phồn thịnh và sự tiến bộ!