Giỏ hàng

LỊCH SỬ RA ĐỜI NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10

Mừng ngày Doanh Nhân Việt Nam, HTVJ kính chúc các vị Doanh nhân luôn thành công trong sự nghiệp. Cảm ơn các doanh nhân đã luôn nỗ lực, cống hiến hết mình vì sự nghiệp phát triển và vì sự phồn vinh của đất nước! 

Ngày 13/10/2004, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 990/QĐ-TTg ban hành ngày 20/9/2004 lấy ngày 13/10 hàng năm là Ngày Doanh Nhân Việt Nam. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đó cũng chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Công Thương Việt Nam ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 13/10/1945, sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà vừa ra đời, Chủ Tịch Hồ Chí Mính đã viết một bức thư gửi cho giới Công Thương Việt Nam. Trong bức thư này Bác Hồ đã nhấn mạnh vai trò to lớn của giới Công Thương trong công cuộc kiến thiết đất nước.

"Cùng các ngài trong giới Công Thương, được tin giới Công Thương đã đoàn kết lại thành Công Thương cứu quốc đoàn và gia nhập vào mặt trận Việt Minh, tôi rất vui mừng.

Hiện nay Công Thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích quốc lợi dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng.

Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng.

Vậy, tôi mong giới Công Thương nỗ lực khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau mau gia nhập Công Thương cứu quốc đoàn, cùng đem vốn vào làm công cuộc ích quốc lợi dân".

Sự ra đời của ngày này góp phần tri ân những doanh nhân đã cống hiến hết mình vì sự thành công và phát triển của nền kinh tế nước nhà. Ngày kỷ niệm sẽ là niềm động lực phát triển cho đội ngũ doanh nhân- tinh hoa của đất nước để tiếp tục tiến lên, phát triển vững mạnh, vượt qua mọi gian nan, đóng góp hết mình vào công cuộc chung để cùng đưa Việt Nam vươn tầm quốc tế, sánh vai cường quốc năm châu và đồng nhịp phát triển với nền kinh tế Thế giới. 

Mừng ngày Doanh Nhân Việt Nam, HTVJ kính chúc các vị Doanh nhân luôn thành công trong sự nghiệp. Cảm ơn các doanh nhân đã luôn nỗ lực, cống hiến hết mình vì sự nghiệp phát triển và vì sự phồn vinh của đất nước! 

chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam

                                                                                                                                                  Tổng hợp: HTVJ